• Na swoim blogu często wspominam o tłumaczach, gdyż uważam, że należy im się większe uznanie, ale jestem też świadom tego, że pod tym względem redaktor „ma jeszcze gorzej”. „Geniusza” będę na pewno chciał przeczytać – ze względu na wykształcenie, zainteresowania i poprzednie zdanie.