• Dookoła pełno szkrabów, ale tę książkę to kupię jednak dla siebie.