• Dzieci mają wrodzoną otwartość na inne? Nie jestem pewien, czy rzeczywiście tak jest. Albo inaczej: bardzo szybko potrafią, za sprawą rodziców i otoczenia, tę otwartość zgubić. Wystarczy spojrzeć na pierwsze klasy szkoły podstawowej – inny odpada w przedbiegach, inny jest strącany poza nawias, inny ląduje na dnie klasowego porządku dziobania.