• Pominę to ostatnie pytanie i wskażę miast tego pewnego pana powiązanego, który zwał się John James Audubon.